Lista dokumentów niezbędnych przy podpisywaniu umów u notariuszy

Prezentujemy listę dokumentów, jakie wymagane są przez notariusza przy sporządzaniu aktów prawnych.