OCT 29

Dokumenty niezbędne podczas wizyty u notariusza
Opublikowany przez: | Tagi: notariusz, dokumenty | Data: 2016-09-07

Podstawą podjęcia czynności prawnych przez notariusza jest weryfikacja aktualnego stanu prawnego na podstawie ważnych dokumentów.

W zależności od typu czynności, jaką ma dokonać notariusz niezbędne będzie przedłożenie stosownych dokumentów. Absolutnie niezbędnym dokumentem w każdym przypadku będzie dokument stwierdzający tożsamość osoby stającej przed rejentem. W większości przypadków u notariusza wylegitymujemy się dowodem osobistym. Rzadziej będzie to paszport.


Do dokonania niezbędnych czynności notarialnych zapraszamy do polecanych kancelarii notarialnych w różnych miastach Polski:Notariusz Zuzanna Niedźwiedź

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4

50-078 Wrocław

tel. 71 346 84 36

http://kancelarianotarialna-wroclaw.pl/Notariusz Bożena Wrona-Berwid

ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice

tel. 32 231 75 75

http://www.gliwice-notariusz.pl/W zależności od dokonywanej czynności i rodzaju umowy będziemy potrzebowali przedłożyć w kancelarii notarialnej i inne dokumenty. Będą to w szczególności:


- inne, wcześniej spisane akty notarialne,

- odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości,

- umowy kredytowe,

- zaświadczenia wystawione przez banki, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.,

- operaty szacunkowe lub inne wyceny sporządzone przez biegłych,

- zaświadczenia z ZUS czy Urzędu Skarbowego,

- testamenty spadkodawców i prawomocne postanowienia sądowe,

- inne dokumenty wymagane przez prawo,

- w przypadku umów pomiędzy małżonkami odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Fotografie:

notariusz

 dokumenty

Twój komentarz