OCT 29

Podstawówka prywatna czy publiczna?
Opublikowany przez: Andrzej Gałecki | Tagi: nauka, szkolenia, szkoła | Data: 2020-05-28

W większości państw szkoła podstawowa jest obowiązkiem.  W polskich miastach znajdziemy wiele szkół podstawowych przygotowanych do przekazywania wiedzy młodzieży.

Stanowią one pierwszy etap formalnej nauki. Z biegiem czasu zaistniały również prywatne szkoły podstawowe poszerzające program nauczania. Cechą istotną prywatnej szkoły jest to iż lekcje czy zajęcia prowadzone są w małych grupkach dzięki czemu są bardziej przemyślane. To może być gwarancją wyższego i lepszego poziomu prywatnej szkoły.

Szkoły podstawowe w Toruniu cieszą się wielkim zaufaniem jak i dobrą oceną wśród opiekunów. Podstawówka w Toruniu posiada wiele dobrych i pozytywnych ocen. Wychowanie dziecimłodzieży w szkołach podstawowych z Torunia oparte jest na wszechstronnym nauczaniu i rozwoju każdego dziecka. Poprzez dobre działanie i podejście nauczyciel usiłuje by każde dziecko stało się kreatywne, życzliwe i mądre.

W mieście Toruń powstała nowoczesna prywatna podstawówka - Modern Academy. Szkoła modern academy jest to podstawówka współczesnej technologii i języków obcych. Oferuje wiele dodatkowych zajęć jak i ułatwia życie każdego opiekuna jak i ucznia. W prywatnej podstawówceopiekunowie posiadają wgląd do całej opieki medycznej jak i uzyskanych sukcesów swoich pociech. Modern academy gwarantuje nabycie kompetencji w zakresie języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego,rosyjskiego i hiszpańskiego. W celu zwiększenia znajomości języków obcych prócz podstawowych zajęć są również prowadzone zajęcia pozalekcyjne: gry, zabawy,warsztaty.

Podstawówka o specjalizacji technologicznej rozwija umiejętności posługiwania się  sprzętem komputerowym. Nauczyciel przygotowuje dzieci do korzystania ze środków techniki informacyjnej jak i kształtuje umiejętności posługiwania się językiem komputerowym.

Szkoła podstawowa o profilu językowym cechuje się tym iż nauczyciele kładą nacisk na  naukę słownictwa i sprawność rozumienia ze słuchu. Regularnie słownictwo wprowadzane jest w określonym kontekście, zgodnie z zainteresowaniami dzieci, łatwym i konkretnym. Stopniowo odsłania się szlifowanie podstawowych reguł gramatyki i ortografii i wymowy.

Szkoła podstawowa językowo-informatyczna oferuje rozszerzony program z informatyki jak i języków obcych. Rozszerzona jest nauka języka rosyjskiego, francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Już od pierwszych klas prowadzone są zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych. Oferowane są indywidualne konsultacje z uczniami. Zindywidualizowana jest praca z uczniami zdolnymi jak i  mającymi trudności w nauce.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.modernacademy.pl.

Fotografie:

nauka

szkolenia

szkoła

Twój komentarz