OCT 29

Dokumenty niezbędne podczas wizyty u notariusza
Opublikowany przez: | Tagi: | Data: 2016-09-07

Podstawą podjęcia czynności prawnych przez notariusza jest weryfikacja aktualnego stanu prawnego na podstawie ważnych dokumentów.

W zależności od typu czynności, jaką ma dokonać notariusz niezbędne będzie przedłożenie stosownych dokumentów. Absolutnie niezbędnym dokumentem w każdym przypadku będzie dokument stwierdzający tożsamość osoby stającej przed rejentem. W większości przypadków u notariusza wylegitymujemy się dowodem osobistym. Rzadziej będzie to paszport.

Do dokonania niezbędnych czynności notarialnych zapraszamy do polecanych kancelarii notarialnych w różnych miastach Polski:

Notariusz Zuzanna Niedźwiedź
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4
50-078 Wrocław
tel. 71 346 84 36
http://kancelarianotarialna-wroclaw.pl/

Notariusz Wojciech Laskowski
ul. Piłsudskiego 2/1, 75-509 Koszalin
tel. 94 346 04 08
http://www.notariusz-koszalin.pl/

Notariusz Bożena Wrona-Berwid
ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 75 75
http://www.gliwice-notariusz.pl/

W zależności od dokonywanej czynności i rodzaju umowy będziemy potrzebowali przedłożyć w kancelarii notarialnej i inne dokumenty. Będą to w szczególności:
- inne, wcześniej spisane akty notarialne,
- odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości,
- umowy kredytowe,
- zaświadczenia wystawione przez banki, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.,
- operaty szacunkowe lub inne wyceny sporządzone przez biegłych,
- zaświadczenia z ZUS czy Urzędu Skarbowego,
- testamenty spadkodawców i prawomocne postanowienia sądowe,
- inne dokumenty wymagane przez prawo,
- w przypadku umów pomiędzy małżonkami odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Fotografie:

Twój komentarz